ANTABUS
Tablet

Nobel
Etken Madde(ler):
Disülfiram (tetraetiltiuram disülfid) 500 mg

Piyasa Şekilleri:
25 tabletlik ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Günlük doz, tercihen sabahları ve tek doz halinde başlangıçta 500 mg ve daha sonra 125-250 mg'dır.

Endikasyonları:
Kronik alkolizm tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Ciddi miyokard hastalığı, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, disülfiram ve diğer tiuram türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda ve psikozlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Hastaların ilaç-alkol reaksiyonunun sonucunu bilmeleri gerekmektedir. Hasta ilacı kullanması sırasında alkol almaması için ikaz edilmelidir. Hastanın aynı zamanda soslar, öksürük şurupları, traş losyonları gibi alkol içeren herşeyden sakınması gerekmektedir. Alkol ile ilacın oluşturduğu reaksiyonlar 14 gün sonra bile ortaya çıkabilir. Alkol miktarı az da olsa birlikte alınırsa vücutta cilt döküntüleri, çarpıntı, baş ağrısı, nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, terleme, susama, göğüs ağrısı, hayal görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İlaca, ortaya çıkan reaksiyonlara rağmen devam edilmesi halinde kardiyovasküler kollaps, aritmiler, miyokardiyal enfarktüs, akut kalp rahatsızlıkları ve aşırıya kaçıldığında ölüm vakaları ortaya çıkabilir. Tedavinin başlangıcında ve daha sonra periyodik olarak transaminaz testleri ve 6 ayda bir tam kan sayımları yapılmalıdır. Böbrek yetmezliği, hepatik veya renal hastalık, diabetes mellitus ve epilepsi hallerinde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde özellikle ilk trimesterde ve emzirenlerde kullanımı uygun değildir.

Yan Etkileri:
Uyuşukluk, yorgunluk, baş ağrısı, ciltte döküntü, kötü koku, erkekte impotans yapabilir. Ayrica optik nevrit, periferik nevrit, polinevrit görülebilir. Kandaki alkol konsantrasyonu 100 ml'de 50 mg olduğunda yan etkiler belirgin bir şekilde ortaya çıkar ve kandaki alkol konsantrasyonu 125-150 mg/100 ml'ye çıktığında bilinçsizliklere kadar varan yan etkiler oluşur. Reaksiyonlar alkolün kandaki miktarına bağlı olarak 30-60 dakikadan saatlere kadar ulaşan sürelerde devam edebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Diazepam ve klordiazepoksitin plazma klirenslerini azaltır. Benzodiazepin tedavisi gerektiğinde oksazepam, alprazolam, lorazepam tercih edilmelidir. Fenitoin, varfarin, antipirin ile birlikte kullanıldığında toksik etkilere neden olabilir. Protrombin zamanını uzatabileceğinden oral antikoagülan kullananlarda doz ayarlaması yapılmalıdır. İzoniazid kullananlarda dengesiz yürüyüşe ve davranış değişikliklerine neden olabilir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. Metronidazol ile birlikte kullanıldığında akut toksik psikoz gelişebilir. Bu durumda tedavilerden birisine son vermek gerekir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “ANTABUS(Tablet)” hakkında 2 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda