DIAMICRON MR
Tablet

Servier
Etken Madde(ler):
Gliklazid 30 mg

Piyasa Şekilleri:
30 tablet, 60 tabletlik blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Önerilen başlangıç dozu 30-120 mg'dır. Kahvaltı sırasında alınır. Doz ayarlaması 30 mg'lık basamaklar halinde aşamalı olarak, kan şeker düzeylerindeki yanıtlara göre yapılır. Her aşama en az 2 haftalık bir sürece tabidir. İdame tedavisi günlük olarak alınan tek doz kan şeker kontrollerinin sağlanmasında etkilidir. Günde 1 kez alınmak koşuluyla 2,3 veya 4 tablete kadar çıkabilir.

Endikasyonları:
Beslenme eksikliği olmayan bütün diyabet şekilleri, olgunluk çağı diyabeti, obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarla birlikte görülen diabetlerde endikedir. İnsülin tedavisi gören hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir, fakat bu gibi vakalarda devamlı tıbbi ve biyolojik kontrol şarttır.

Kontrendikasyonları:
Ciddi renal ve hepatik yetmezliği olanlarda, hamilelikte kontrendikedir. Gençlerde ve çocuklarda görülen diyabetler, beslenme noksanlığı ile görülen ağır diyabet vakaları, asido-ketoz, prekoma veya koma, sadece Gliklazid ile tedavi edilemez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrar elde edilmesi şarttır.

Uyarılar:
Emziren annelerde Gliklazid süte geçebilir. Biyolojik kontrolu sıklaştırmak şartıyla Gliklazid, antikoagülan tedavi ile birlikte verilebilir. Böbrek yetmezliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamen durdurmak gerekebilir. Diğer sulfonilüre türevlerinde olduğu gibi ciddi hipoglisemi oluşturabilir. Hipoglisemi riski, diyabet sadece diyet ile kontrol altına alınmış olanlarda, yüksek dozda ilaç kullananlarda, kalori veya glikoz alımı eksikliğinde, hepatik veya renal bozukluğu olanlarda daha fazladır. Bu tür durumlarda doz azaltılması ya da insüline bağımlı olmadan, sadece diyet ile kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır. Hiperglisemi oluştuğunda ise Gliklazid dozu arttırılmalıdır (Kan glukoz düzeyleri bu sebeplerden ötürü sürekli kontrol edilmelidir).

Yan Etkileri:
En başta gelen yan etkisi, hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma, hepatitis görülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyon oluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi, lökopeni, trombositopeni ve granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları, baş ağrısı ve mide-barsak şikayetleri gibi yan tesirlerin görüldüğü bildirilmiştir. Alkol aldıktan sonra nefret veya tiksinti şeklinde bir etki tespit edilmemiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Antibakteriyel sülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarol ve MAO inhibitörleri ile verilmesi halinde bu ilaçlar Gliklazidin etkisini arttırabilirler. Doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranolol gibi kardiyoselektif olmayan beta-blokerlerle beraber kullanımında hipoglisemik etkiyi arttırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiyazid diüretikleri, fenotiyazin deriveleri, tiroid hormonu ve laksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “DIAMICRON MR(Tablet)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda