REMERON
Film Tablet

Organon
Etken Madde(ler):
Mirtazapin 30 mg

Piyasa Şekilleri:
28 film tablet, 14 film tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Tabletler çiğnenmemelidir. Yetişkinler: Başlangıç dozu günde 15 mg'dır. Efektif günlük doz genelde 15-45 mg'dır. Yaşlılar: Önerilen dozlar yetişkinler ile aynıdır. Yaşlılarda doz artırımı tatminkar ve emniyetli bir yanıt alınıncaya kadar hasta yakından izlenmelidir. Çocuklar: Güvenlik ve etkinliği belirlenmediğinden kullanımı önerilmez. Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalarda mirtazapin klirensi azalabilir. Tedavi 4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya kadar sürdürülmelidir.

Endikasyonları:
Major depresyon epizodlarında endikedir.

Kontrendikasyonları:
Mirtazapine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:
Antidepresanların çoğu ile yapılan tedavilerde, genellikle granülositopeni veya agranülositoz şeklinde ortaya çıkan kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Bu durum çoğunlukla 4-6 haftalık tedavi sonrasında ortaya çıkmaktadır ve genellikle tedavinin kesilmesi ile düzelmektedir. Mirtazapin ile yapılan klinik çalışmalar sırasında, geri dönüşümlü agranülositoz nadir bir durum olarak bildirilmiştir. Ateş, boğaz ağrısı, stomatit veya diğer enfeksiyon bulgularına karşı dikkatli olunmalıdır; bu tür semptomların ortaya çıkması halinde tedavi kesilmeli ve kan sayımı yapılmalıdır. Epilepsi ve organik beyin sendromu; karaciğer veya böbrek yetmezliği; ileti bozuklukları, anjina pektoris ve son dönemde geçirilmiş miyokard enfarktüsü benzeri kalp hastalıkları (burada normal tedbirler alınmalı ve birlikte verilen ilaçlar dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır); hipotansiyonlu hasta gruplarında dikkatli bir doz ayarlamasının yanı sıra düzenli ve yakın bir takip uygulanması gerekir. Çok düşük bir antikolinerjik aktiviteye sahip olduğundan sorun çıkması beklenmese dahi prostat hipertrofisi benzeri miktürasyon bozuklukları; akut dar açılı glokom ve intraoküler basınç artışı ve Diabetes mellitus'lu hasta gruplarına özel bir dikkat gerekir. Antidepresan ilaçların şizofren veya diğer psikotik bozuklukları olan hastalara verilmesi halinde psikotik semptomlarda kötüleşme meydana gelebilmektedir; paranoyak düşüncelerde artma olabilir. Manik-depresif psikozun depresif evresine yönelik tedavi uygulanmaktaysa, manik evreye geçiş olabilir. İntihar girişimi göz önüne alınarak, özellikle tedavinin başlangıcında, hastaya yalnızca sınırlı miktarda mirtazapin verilmelidir. Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmamakla birlikte, uzun vadeli uygulamadan sonra tedavinin aniden kesilmesi halinde bulantı, baş ağrısı ve kırgınlık görülebilir. Klinik çalışmaları sırasında yan etkiler yaşlı hastalarda, diğer yaş gruplarına nazaran daha sık olarak bildirilmemekle birlikte, yaşlı hastaların özellikle antidepresanların yan etkilerine karşı genellikle daha hassas oldukları unutulmamalıdır. Çocuk hastalarda güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili kesin bilgiler mevcut olmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmez. Gebelik kategorisi C'dir. İnsan gebeliği sırasında kullanımının güvenilirliğine ilişkin kesin bilgiler mevcut değildir. Gebelik sırasında yalnızca kesin olarak gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanılması, anne sütü ile ilgili insan verileri mevcut olmadığından önerilmemektedir. Konsantrasyon ve dikkat üzerinde olumsuz etki sergileyebilir. Antidepresan tedavisi gören hastalar, örneğin motorlu taşıt veya makine kullanımı benzeri, dikkat ve iyi bir konsantrasyon gerektiren ve potansiyel tehlike arz eden işlerden kaçınmalıdır.

Yan Etkileri:
Tedavi sırasında en sık bildirilen yan etkiler: İştah artışı ve kilo alma, genellikle tedavinin ilk birkaç haftası sırasında görülen sersemleme/sedasyon (konsantrasyon bozukluğuna yol açabilir, bu durumda dozun azaltılması genellikle sedasyonun azalmasına yol açmamakta, fakat antidepresan etkiyi azaltabilmektedir), ödem ve buna eşlik eden kilo artışı, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Bazı nadir durumlarda belirtilen istenmeyen etkiler: Hipotansiyon (ortostatik), mani, konvülziyonlar (nöbetler), tremor, miyoklonus, akut kemik iliği depresyonu (eozinofili, granülositopeni, agranülositoz, aplastik anemi ve trombositopeni), serum transaminaz aktivitesinde artış, ekzantem ve parestezidir.

İlaç Etkileşimleri:
Alkolün santral sinir sistemini baskılayıcı etkisi artırır. MAO inhibitörleri ile veya bu ajanlarla tedavinin kesilmesinden sonraki 2 hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzodiazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “REMERON(Film Tablet)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda