İESPOR
IM/IV Flakon

İ.E. Ulagay
Etken Madde(ler):
Sefazolin sodyum

Piyasa Şekilleri:
250 mg: 1 i.m./i.v. flakon ve 2 ml çözücü ampul, 1 g: 1 i.m./i.v. flakon ve 4 ml çözücü ampul, 500 mg: 1 i.m./i.v. flakon ve 4 ml çözücü ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Günlük doz erişkinlerde 2x500-1000 mg ve çocuklarda 25-50 mg/kg hesabıyla 8-12 saatte bir uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda erişkinler için 2x1,5-2,5 g ve çocuklar için 50-100 mg/kg verilebilir.

Endikasyonları:
Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermis (metisiline dirençli stafilokoklar hariç), A grubu Beta-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aurogenes, Haemophylus influinzea'nın etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks, piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit, tonsillit gibi solunum yolu enfeksiyonları; kolanjit, kolesistit gibi safra yolu enfeksiyonları; peritonit, lenfanjit ve lenfadenit; septisemi ve subakut bakteriyel endokardit; piyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit gibi idrar yolu enfeksiyonları; osteomyelit, artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; folikülit, panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, apse, ülser, flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; bartolinit (bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit gibi jinekolojik enfeksiyonlar; orta kulak iltihabı, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü gibi KBB enfeksiyonları; arpacık, panoftalmi gibi göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Enfeksiyon oluşmasını ve postoperatif enfeksiyon insidansını azaltmak için profilaktik olarak ameliyat öncesi (30-60 dakika önce) ve gerekirse ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:
Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı allerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Allerji durumlarında tedavi durdurulur ve hasta hemen epinefrin ve benzeri presör aminlerle, antihistaminiklerle veya kortikostreoidlerle tedaviye alınır. Sefazolinin devamlı kullanılması duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Psödomembranöz kolit belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde ve 1 aydan küçük çocuklarda kullanımının güvenilirliği ve etkinliği henüz bildirilmemiştir.

Yan Etkileri:
Diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, antibiyotik tedavisi sırasında psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir. Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni, lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Probenesid, sefalosporinlerle birlikte kullanıldığında bunların böbrek tubuluslarından salgılanmasını azaltarak sefalosporinlerin kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun zaman devam etmesine yol açar.
ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

  “İESPOR(IM/IV Flakon)” hakkında 3 kişi yorum yapmış.

  • ömerdiyor ki:

   Bende iespor 1g den doktorum 10 adet verdi günde 2 adet 12 saat ara ile ilk iğneden 2 3 saat sonra belimde şiddetli ağrı oluştu 7.iğnedeyim ağrılarım şiddetlendi diğerlerini vurdurmayacağım sebebi ne olabilir,yan etkilerinde böyle birşey göremedim.

  • tolgadiyor ki:

   meraba bende 3gündür idrar yollarında yanma ve akıntı başladı neden olur tedavisi için hangi ilaçları kullanmalıyım.ve yurt dışında olma sebebimden dolayo doktora gidemiyorum neyapmam gerekiyor

  • nihandiyor ki:

   bogaz iltihabi nedeniyle aile hekimim 12 saate bir bu igneyi verdi.4.dozdan.sonra vucudumda kasintili kabartilar cikti.dr. tedaviyi durdurdu ama yerine baska bisey vermedi. simdi hem bogazim kotu hem cildim..aile hekimimi saygiyla selamliyorm!!

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda