DEPOSİLİN
Flakon

Üretici Firma:
İ.E. Ulagay
Etken Madde(ler):
Penisilin G benzatin

Piyasa Şekilleri:
2.400.000 IU: 1 flakon ve 5 ml'lik çözücü ampul, 1.200.000 IU: 1 flakon ve 3 ml'lik çözücü ampul.

Kullanım Şekli:
A grubu Streptokok enfeksiyonlarında erişkinler için 2-3 günde bir tekrarlanan 6.3.3 veya tek doz halinde 1.200.000 formları ve çocuklar için tek doz halinde 1.200.000 veya 6.3.3 formları uygulanır. Bebekler ve 27 kg'ın altındaki çocuklar için tek doz halinde 300.000-600.000 ünite uygulanır. Pnömokok enfeksiyonlarında 1. ve 2. günlerde 600.000 ünite 6.3.3 formu uygulanır. Sifiliste tek doz halinde 2.400.000 ünite, tersiyer nörosifiliste 3-7 gün x 2.400.000 ünite ve konjenital sifiliste 2 yaş altındakilere 50.000 ünite/kg ve 2-12 yaş arasındakilere normal erişkin doz uygulanır. Frambezi, bejel ve pintada tek doz 1.200.000 ünite uygulanır. Akut glomerulonefrit ve romatizmal ateş sonrası profilaktik amaçla her 3-4 haftada bir 1.200.000 ünite uygulanır.

Endikasyonları:
Penisilin G, Staphylococci (penisilinaz üreten suşlar hariç), Streptococci (Grup A, C, G, H, L ve M) ve Pneumococciye karşı, in vitro aktiviteye sahiptir. Ayrıca Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphteriae, Bacillus anthracis, Clostridia, Actinomyces bovis, Streptobacillus moniliformis, Listeria monocytogenes ve Leptospira, Treponema pallidum da penisilin G'nin bakterisid etkisine son derece duyarlıdır ve bu mikroorganizmaların neden olduğu streptokoksal enfeksiyonlar (Grup A baktereminin bulunmadığı), farenjit gibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G'nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır. Tedavi bakteriyolojik incelemeler (sensitivite testleri dahil) ve klinik yanıtlarla yönlendirilmelidir.

Kontrendikasyonları:
Penisilinlerden herhangi birine aşırı duyarlılık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar:
Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çok ciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonların oluştuğu kaydedilmiştir. Bu reaksiyonlar, daha çok geçmişinde birçok allerjileri olan hastalarda kendini gösterebilir. Penisilin tedavisine başlamadan önce, hastanın, penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer allerjenlere karşı geçmişinde herhangi bir hipersensitivite reaksiyonu göstermiş olup olmadığı, dikkatlice incelenmelidir. Allerji reaksiyonu oluşursa, ilacın uygulaması hemen durdurulup hasta diğer ajanlarla, örneğin epinefrin, presör aminler, antihistaminler, kortikosteroidler ve oksijen ile tedavi edilmelidir. Benzatin ya da prokain penisilin müstahzarlarının dikkatsizce direkt intraarterial ya da arterlere çok yakın verilmesi de dahil intravasküler enjeksiyon, kalıcı paralizli transvers miyelit, kol ve bacağın yakın bölümünde ve dijitlerde ampütasyonu gerektiren gangren, enjeksiyon bölgesinin çevresinde nekroz ve deri döküntüleriyle sonuçlanan ciddi nörovasküler tahribata neden olur. Bu tip etkilerin, enjeksiyonla, kalça ve deltoid bölgelere verildiği takdirde de oluştuğu kaydedilmiştir. Şüpheli intravasküler enjeksiyonun neden olduğu diğer ciddi komplikasyonlar, ani solgunluk, enjeksiyon bölgesinin uzak ve yakınında benekleşme ya da siyanozu takip eden kabarcık oluşumu, bacaklarda arka ya da ön bölgenin fasyotomisini gerektiren şiddetli ödemdir. Yukarda belirtilen ciddi etki ve komplikasyonlar çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda meydana gelmiştir. Enjeksiyon bölgesinin yakınında ya da uzağında kan çekilmesi olduğuna dair herhangi bir belirti görülürse hemen bir uzmanla konsültasyon yapılmalıdır. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçada devamlı aynı bölgeye i.m. enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femoris fibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyon kalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Ciddi allerji ya da astım geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Streptokoksal enfeksiyonda tedavi süresi patojen mikroorganizmayı elimine etmeye yeterli olmalıdır. Tedavinin tamamlanmasından sonra durumu değerlendirmek için yeniden kültür alınmalıdır. Penisilinle uzun süreli tedavide ve özellikle yüksek dozaj programlarında, böbrek ve hematopoietik sistemlerin periyodik kontrolü önerilir. Antibiyotiklerin uzun süreli kullanılması, mantar da dahil duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesini teşvik edebilir. Böyle belirtiler görülürse, ilaç kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Allerjik reaksiyonlar oluşursa ve eğer hastanın durumu penisilin terapisini yaşamı için mutlaka gerektirmiyorsa, penisilin kullanılmamalıdır. Penisilin plasentaya hemen geçer. Fetüs üzerindeki etkisi saptanmamıştır. Genellikle güvenilir olarak düşünülmesine rağmen, gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G anne sütüne geçer. Bebek üzerindeki etkisi saptanmamıştır. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:
Makülopapüler erupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları; ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlık dahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenen tek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardır ve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır. Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonu rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Bakteriyostatik bir antibiyotik olan tetrasiklin penisilinin bakterisid etkisini antagonize ettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerin itrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid, penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

  “DEPOSİLİN(Flakon)” hakkında 11 kişi yorum yapmış.

  • ayşe ünaldiyor ki:

   iyi günler. 8 yaşında bir oğlum var. Aort koarktasyon ameliyatı geçirdi. 6 ayda bir kontrollerini yaptırıyoruz.Son kontrolümüzde mitral kapakta 1. derece sızıntı olduğunu söyledi doktorumuz. deposilin 1,2 ye başladık.Fakat iğne canını çok acıtıyor. 2 gün yürümekte dahi zorlanıyor. Bunun agız yoluyla alınabiecek başka bir ilaç şekli var mı varsa iğne kadar etkili olur mu? Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.

   • Rıdvandiyor ki:

    Bende bu ilacı vurunuyorum, Sağlık ocağında vurunduğum zaman bende birkaç gün kendime gelemiyorum ama Bursa'da oturuyorum bizim ordaki poliklinikte içine ayriyetten başka bişey daha karıştırıyorlar o zaman ilacı vurunduğunu bile hissetmiyosun.

   • havvanurdiyor ki:

    hayır başka yolu yok ben 14 yaşındayım 11 yaşımdan beri bu igneyi oluyorum başak ilac veya tedavi yolu cok aradım ama yok oğlunuz iyi 2 gün yürüyomuyormuş ben 1 hafta yürümekte zorlanıyordum....canım benim de cok yanıyordu ama canının yanması norman doktorlarda böyle söylüyor.zaman gectik çe alışır merak etmeyin bende alıştım çünkü hatta büğün hastaneye giittik igneyi oldum canım acıdı ama eskisi gibi degil...

  • Alaattin Çevikdiyor ki:

   benim kızım 12 yaşında kalp romatizması hastanede yattık tedavisi sürüyor.21 günde bir DEPOSİLİN 1 200 000İÜ OLUYOR.Fakat eczanelerde bulamıyoruz.şim di napıcamızı şaşırdık yoksa tamamen kaldırıldımı kullanılması.beni aydınlatır sanız memnun olurum.23 yaşina kadar deposilini kızım olması lazım.saygılar.

   • Sevcandiyor ki:

    Merhaba, Öncelikle Kızınıza çok geçmiş olsun.Benim de yengem de 21 günde bir deposilin 1200 iğne vuruluyor. Bizde şuanda bulmakta zorlanıyoruz. Acaba siz bulabildiniz mi? Yardımcı olursanız sevinirim...

  • oğuzdiyor ki:

   alaattin kardeş sağlık bakanlığını arıyosun durumunu anlat onlar sana 1-2 gün içinde geri dönüp enyakın eçzaneye ilacı gönderiyorlar eczane telefonunuda öğren aradıklarında söyle bende çok aradım türkiyede yok bakanlıktan bu yolla hallattim saygılar

  • oğuzdiyor ki:

   alaattin kardeş sağlık bakanlığını arıyosun durumunu anlat onlar sana 1-2 gün içinde geri dönüp enyakın eçzaneye ilacı gönderiyorlar eczane telefonunuda öğren aradıklarında söyle bende çok aradım türkiyede yok bakanlıktan bu yolla hallattim saygılar

  • SALİM KARAMEŞEdiyor ki:

   ARKADAŞLAR ÇÖZÜM VE TEMİN YOLU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgMain.aspx adresini açıp sağ üstte başvuru yap diyorsunuz. Şikayetinizi ilaç temini konusunda sıkıntı yaşadığınızı vs. vs. hasta ismi tc kimlik numarasını yazıp gönderin. Yazdığınız bilgilere istinaden yapılan kontrolden sonra BİMER size 1 gün veya 2 gün içinde size mail yoluyla dönüş yapıyor. BİMER sizin adınıza 1 tane gönderilmesi için üretici firmaya emir veriyor. (NOT: BAŞVURU SONRASINDA CEVAP GELMEDEN HEMEN EN YAKIN ECZANE İLE GİDİP GÖRÜŞÜN VE KARTINI ALIN ) Firma sizi arayarak en yakın ecznenin bilgilerini istiyor ve sizin adınıza 1 adet deposilini eczaneye gönderiyor. İlaç evzaneyi şehrinize göre 1 hafta içinde geliyor. Eczaneciyi iyi tembihleyin gelen ilaç adınıza geliyor fakat yanlışlıkla satmasınlar. AYNI ŞEKİLDE AŞAĞIDAKİ ADRESETE MAİL ATINIZ. recete@titck.gov.tr

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda