AMOKLAVİN-BID 400/57
Süspansiyon

Üretici Firma:
Deva
Etken Madde(ler):
Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml, Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
Fort: 70 ml, Fort: 100 ml, Pediyatrik Fort: 35 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Hafif ile orta şiddette enfeksiyonlarda 2-6 yaş arası çocuklara günde 2 kez 2.5 ml; 7-12 yaş arası çocuklara günde 2 kez 5 ml verilir.  Daha şiddetli enfeksiyonlarda 2-6 yaş arası çocuklara günde 2 kez 5 ml; 7-12 yaş arası çocuklara günde 2 kez 10 ml verilir. 2 ay-2 yaş arasındaki çocuklara hafif ile orta şiddette enfeksiyonlarda 25/3.6 mg/kg/gün; daha şiddetli enfeksiyonlarda 45/6.4 mg/kg/gün hesabıyla uygulanır.

Endikasyonları:
Duyarlı mikroorganizmalar: Gram Pozitif; Aeroblar: Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium türleri, Listeria monocytogenes. Anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus türleri. Gram Negatif; Aeroblar: Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Bordetella pertussis, Brucella türleri,  Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningiditis, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida, Moraxella catarrhallis. Anaeroblar: Bacteroides türleridir (Bacteroides fragilis dahil). Duyarlı mikroorganizmaların yaptığı akut ve kronik sinüzit, akut ve kronik otitis media, tonsillit, lt solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları (kronik bronşit, pnömoni), üriner sistem enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisiline bağlı olarak sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Penisiline ve/veya birden çok alerjene aşırı duyarlılığı olanlarda daha sık olmak üzere, ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Tedaviye başlanmadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı reaksiyon geliştirip geliştirmediği sorgulanmalıdır. Allerjik reaksiyonların geliştiği durumlarda, kullanıma son vererek, uygun tedaviye başlanmalıdır. Ciddi anaflaktik reaksiyonlar epinefrinle acil müdahaleyi gerektirir. Ayrıca gerekirse, oksijen ve intübasyonu içeren hava yolu tedavisi yanında IV steroidler uygulanmalıdır. Hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla, değişik şiddette (hafif/yaşamı tehdit eden) psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Uygulamaya takiben diyare görülen hastalarda bu durum gözönünde bulundurulmalıdır. Hafif derecedeki psödomembranöz kolit vakalarında tedaviye son vermek yeterli olur. Orta-şiddetli vakalarda, sıvı ve elektrolit verilmeli, protein takviyesi yapılmalı ve kolitte klinik olarak etkili  bir antibakteriyelle tedaviye geçilmelidir. Mononükleozlu hastalarda, eritematöz deri lezyonları gelişebileceğinden bu tip kişilerde kullanımı önerilmemektedir. Geri dönüşümlü bir  hepatik toksisite oluşabileceğinden, hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi süresince, mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süper enfeksiyon görülebilmektedir. Süperenfeksiyon oluşması durumunda, uygulamaya son vererek, uygun tedaviye başlanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoietik fonksiyonlar kontrol edilmelidir. Gebelik kategorisi B'dir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, hamile ve emzirenlerde, ancak potansiyel yararının fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:
Yan etkiler, genellikle hafif ve kısa sürelidir. En sık görülen yan etkiler, bulantı, kusma, diyare, deride kızarıklık, ürtiker ve vajinittir. Ampisilin sınıfı antibiyotiklerle görülen advers etkiler Gastrointestinal: Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit, stomatit, glossit, mukokütanöz kandiyazis, enterokolit ve hemorajik/ psödomembranöz kolit. Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Deri kızarıklıkları, prürit, ürtiker, anjiyoödem, serum hastalığı-benzeri reaksiyonlar (artrit, artalji, miyalji ve sıklıkla ateşin eşlik ettiği ürtiker veya deri kızarıklığı), eritema multiforme (nadiren Stevens-Johnson Sendromu), bazı vakalarda eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz. Bu tip reaksiyonlar görüldüğünde ilaç kesilmelidir. Karaciğer: AST (SGOT) ve/veya ALT (SGPT) düzeylerinde hafif bir artış ortaya çıkabilir. Ancak bunun klinik açıdan anlamı bilinmemektedir. Hepatik disfonksiyon bulguları tedavi sırasında veya tedaviden birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Genellikle geri dönüşümlüdür. Renal: Seyrek olarak interstisyel nefrit ve hematüri ortaya çıkabilir. Hematolojik ve Lenfatik Sistemler: Hemolitik anemiyi de içerebilen anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, kanama zamanı ve protrombin zamanında uzama, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Bu reaksiyonlar tedaviye son verildiğinde düzelmektedir. Genellikle hipersensitiviteye bağlı olduğu düşünülür. Santral Sinir Sistemi: Nadiren, ajitasyon, anksiyete, geçici hiperaktivite, konfüzyon, konvülsiyonlar, baş dönmesi, uykusuzluk ve davranış değişiklikleri oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Bazı hastalarda kanama zamanının ve protrombin zamanının uzamasına neden olabilir. Antikoagülan tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Probenesid amoksisilinin renal tubüler sekresyonunu azalttığı için, birlikte devamlı kullanımı, amoksisilinin plazmada bulunma zamanı ve konsantrasyonunu artırabilir. Disulfiram ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, oral konraseptiflerin etkisini azaltabilir. Allopurinol ile ampisilinin birlikte kullanılması halinde sadece ampisilini kullanan hastalara göre deride kızarıklık insidansı yükselebilir ancak, amoksisilinin allopurinol ile kullanımına ait veri yoktur. Benedict belirteci ile idrarda glukoz reaksiyonu ve  Coombs testi yanlış pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonunu temel alan glukoz testlerinin kullanılması önerilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

  “AMOKLAVİN-BID 400/57(Süspansiyon)” hakkında 3 kişi yorum yapmış.

  • emine yüceldiyor ki:

   kızım 5 yaşında antibiyotik içemiyor herhangi bir problemi yok[alerjik vb]gibi antibiyotiği verir vermez çıkarıyor ne yapmalıyım meyve suyuyla verebilirmiyim karıştırıp bilgi verirseniz memnun olurum

  • ALİdiyor ki:

   Mrb...Kızınız antibiyotiğin tadından etkilenip çıkarıyorsa;yiyecek ve içeceklerle karıştırılabilen saşeler tercih etmeniz gerekiyor...Bu konuda sizin yardımcınız SPECTRACEF 50mg/21 saşe olcak ki,günde 3 defa sütün veya yoğurdun içine karıştırabilirsiniz.Kızınız ilacın tadından etkilenmeyecektir...Çünkü muz tadında olduğu için muzlu yoğurt veya muzlu süt tadı alcaktır kızınız...Umarım yardımcı olabilmişimdir...

  • sinan polatdiyor ki:

   oğlum 23 aylık dört gündür bu ilacı kulanıyoruz ancak son gün de hep uyuyor açıkcası baygın gibi duruyor bunun sebebi ilacın yan etkisimidir doktora göstermemiz gerekiyor mu cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekürler...

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda